Jo by orol

Jo by orol

Jo by orol, jo by šol,

jo by toto džyfce fčol.

Keby mi če fčeľi dač, umil bym če sanuvač.

-------

Pieseň nájdete na CD:

Bratia Jendrichovskí - Cija to džefcina