Stolný tenis

 Stolný tenis

Stolný tenis patrí medzi najrýchlejšie športové hry na svete, učí mať rýchly odhad hernej situácie a jej okamžité riešenie najvhodnejším herným spôsobom.

Predchodcom stolného tenisu bola stará japonská hra gossima, ktorú priniesli do Európy Anglicania v 80. rokoch minulého storočia.

Pôvodný názov ping-pong bol zvukomalebným vyjadrením úderov lopticky dopadajúcej na stôl.